SWEDEN - SWEDISH
VÄLJ DITT LAND

Gå till innehållet »


Introduktion

Detta är användarvillkoren, inklusive bestämmelser och villkor för försörjning (Villkor), för www.breville.co.uk (webbplats). Webbplatsen drivs av Jarden Consumer Solutions (Europe) Limited (vi, oss och vår). Vi är ett aktiebolag som är registrerat i England. Vårt företags registreringsnummer är 00713656, och vi har vårt säte på Vine Mill, Middleton Road, Royton, OL2 5LN, U.K. Vårt momsregistreringsnummer är GB911409944.

Ditt köp av någon av de produkter som finns på denna webbplats (Produkter) omfattas av dessa Villkor och genom att beställa en produkt accepterar du att vara bunden av dem. Du bör skriva ut en kopia av dessa Villkor för framtida referens. Användningen av dina personuppgifter som lämnas på denna webbplats regleras av vår Integritetspolicy.

Vi förbehåller oss rätten att ändra dessa Villkor från tid till annan genom att ändra dem på webbplatsen, men ingen sådan förändring kommer att påverka eventuella beställningar som du redan har gjort hos oss. Dessa Villkor blev senast uppdaterade den 22 november 2011.

Tillgång till webbplatsen

Vi kan, från tid till annan, begränsa tillgången till vissa funktioner, avsnitt eller innehåll på webbplatsen, eller hela webbplatsen, för användare som har registrerat sig hos oss. Du måste se till att alla registreringsuppgifter som du tillhandahåller är korrekta. Om du väljer, eller om du förses med, inloggningsinformation (t.ex. ett användarnamn och lösenord eller annan identifierare) som en del av våra säkerhetsrutiner, måste du behandla sådan information som konfidentiell och inte avslöja den för någon annan. Du är ansvarig för alla aktiviteter som sker med din inloggningsinformation och måste omedelbart meddela oss om du upptäcker obehörig användning eller något annat brott mot säkerheten. Vi förbehåller oss rätten att, när som helst, inaktivera din inloggningsinformation om vi anser att du har brutit mot någon av bestämmelserna i dessa Villkor eller om några uppgifter som du har lämnat vid användarregistreringen skulle visa sig vara falska.

Vi kan, från tid till annan, begränsa tillgången till vissa funktioner, avsnitt eller innehåll på webbplatsen, eller hela webbplatsen, för användare som har registrerat sig hos oss. Du måste se till att alla registreringsuppgifter som du tillhandahåller är korrekta. Om du väljer, eller om du förses med, inloggningsinformation (t.ex. ett användarnamn och lösenord eller annan identifierare) som en del av våra säkerhetsrutiner, måste du behandla sådan information som konfidentiell och inte avslöja den för någon annan. Du är ansvarig för alla aktiviteter som sker med din inloggningsinformation och måste omedelbart meddela oss om du upptäcker obehörig användning eller något annat brott mot säkerheten. Vi förbehåller oss rätten att, när som helst, inaktivera din inloggningsinformation om vi anser att du har brutit mot någon av bestämmelserna i dessa Villkor eller om några uppgifter som du har lämnat vid användarregistreringen skulle visa sig vara falska.

> Back to top

Detta har du tillåtelse att göra

Du får endast använda webbplatsen för icke-kommersiellt bruk och endast i enlighet med dessa Villkor. Du kan hämta och visa innehåll från webbplatsen på en datorskärm, skriva ut och kopiera enskilda sidor och, med förbehåll för nästa avsnitt, lagra sidor i elektronisk form. Ytterligare villkor kan också tillämpas för vissa funktioner, avsnitt eller innehållet på webbplatsen och, i dessa fall, kommer de att anges innan du får tillgång till relevanta funktioner, avsnitt eller innehåll.

> Back to top

Detta har du inte tillåtelse att göra

Förutom det som uttryckligen anges i dessa Villkor, är du inte tillåten att:

  • ta bort eller ändra innehållet på webbplatsen eller försöka kringgå säkerheten eller störa webbplatsens funktion eller dess värdbaserade servrar; eller
  • remove or change any content of the Site or attempt to circumvent security or interfere with the proper working of the Site or the servers on which it is hosted; or
  • skapa länkar till webbplatsen från någon annan webbplats, utan vårt skriftliga medgivande.

Du får endast använda webbplatsen och allt tillgängligt på webbplatsen för lagliga ändamål (som överensstämmer med alla gällande lagar och förordningar), på ett ansvarsfullt sätt, och inte på ett sätt som kan skada vårt eller någon av våra samarbetspartners namn eller anseende.

Alla dina rättigheter enligt dessa Villkor upphör omedelbart i händelse av att du bryter mot någon av dem.

> Back to top

Immateriella rättigheter

Alla immateriella rättigheter i innehållet på webbplatsen (inklusive text, grafik, programvara, fotografier och andra bilder, videos, ljud, varumärken och logotyper) ägs av oss och/eller våra licensgivare. Förutom vad som uttryckligen anges i dessa Villkor, ger ingenting i dessa Villkor dig några rättigheter avseende de immateriella rättigheter som ägs av oss eller våra licensgivare och du samtycker till att du inte förvärvar någon äganderätt genom att ladda ner innehåll från webbplatsen. Om du skriver ut, kopierar eller lagrar sidor från webbplatsen (endast enligt vad som tillåts enligt dessa Villkor), måste du se till att all information i det ursprungliga innehållet om upphovsrätt, varumärke eller andra immateriella rättigheter återges.

Breville och dess visuella egenskaper och design är varumärken som ägs av oss och som licensieras till tredje part.

> Back to top

Innehåll

Vi kan emellanåt ändra formatet och innehållet på webbplatsen. Du godkänner att din användning av webbplatsen sker på en "som är" och "som tillgängligt" basis och på egen risk.

Även om vi försöker se till att all information som finns på webbplatsen är korrekt, är den inte avsedd att vara någon myndighet eller rådgivning som du kan förlita dig på. Rådfråga oss eller en relevant informationskälla innan du handlar i enlighet med sådan information.

Förutom i den utsträckning dessa Villkor anger något annat, erbjuder eller ger vi ingen garanti för riktigheten, fullständigheten, giltigheten, korrektheten, tillförlitligheten, integriteten, kvaliteten, ändamålsenligheten eller originaliteten av något innehåll på webbplatsen och, i den utsträckning det är tillåtet enligt lag, alla underförstådda garantier, villkor eller andra bestämmelser av något slag är härmed uteslutna. I den utsträckning som lagen tillåter, accepterar vi inget ansvar för förlust eller skada av något slag som uppstår på grund av att du eller någon annan använder webbplatsen eller förlitar sig på något av dess innehåll.

Vi kan inte och garanterar inte att något innehåll på webbplatsen är fritt från virus och/eller annan kod som kan innehålla kontaminerande eller destruktiva element. Det är ditt ansvar att genomföra lämpliga IT-säkerhetsåtgärder (inklusive antivirusprogram och andra säkerhetskontroller) för att uppfylla dina särskilda krav på säkerheten och tillförlitligheten av webbplatsens innehåll.

> Back to top

Din personliga information

Användningen av dina personuppgifter som lämnas via webbplatsen regleras av vår Integritetspolicy.

> Back to top

Webbplatsen kan, från tid till annan, innehålla länkar till externa webbplatser. Vi har inkluderat länkar till dessa webbplatser, för att ge dig tillgång till information och tjänster som du kan ha nytta av eller finna intressant. Vi är inte ansvariga för innehållet på dessa webbplatser eller för något som erbjuds av dem och kan inte garantera att de kommer att vara tillgängliga i fortsättningen. Det faktum att vi inkluderar länkar till sådana externa webbplatser innebär inte något godkännande av eller samarbete med deras operatörer.

> Back to top

Produktinformation

Även om vi har vidtagit rimliga åtgärder för att skildra produkterna så noggrant som möjligt genom fotografier och andra bilder som visas på webbplatsen, kommer de detaljer (till exempel färg, mönster och textur, etc.) som visas på skärmen att bero på din skärm och, som sådan, kanske inte exakt återspegla en produkts verkliga detaljer som den ser ut när du får den.

> Back to top

Händelser utanför vår kontroll

Vi kan inte hållas skyldiga eller ansvariga för underlåtenhet att agera, eller försening av vårt agerande, enligt Avtal eller dessa Villkor, som orsakas av händelser utanför vår kontroll.

Vårt agerande enligt Avtal skall anses vara uppskjutet under den period som en sådan händelse pågår, och vi får därmed en förlängning av tiden för agerande under hela denna period. Vi kommer att sätta in rimliga ansträngningar för att få den aktuella händelsen att upphöra eller för att hitta en lösning genom vilken våra skyldigheter enligt Avtalet kan fullgöras trots denna.

> Back to top

Vår ansvarsskyldighet

Ingenting i dessa villkor skall begränsa eller utesluta vårt ansvar gentemot dig:

  • vid dödsfall eller personskada orsakad av vår försumlighet;
  • vid bedrägligt förfarande;
  • vid brott mot de skyldigheter som kungörs i avsnitt 12 i Sale of Goods Act 1979 eller avsnitt 2 i Supply of Goods and Services Act 1982;
  • enligt del I i Consumer Protection Act 1987; eller
  • för annat ansvar som inte, enligt engelsk lag, kan begränsas eller uteslutas.

Med förbehåll för detta, är vi under inga omständigheter ansvariga gentemot dig för eventuella affärsförluster, och all ansvarsskyldighet vi har för förluster som du drabbas av till följd av något Avtal får inte överstiga inköpspriset för de aktuella produkterna och är strikt begränsat till förluster som var någorlunda förutsägbara. Förluster anses som förutsägbara när de kunde övervägas av dig och oss i samband med att din beställning accepterades av oss.

Vi kan inte hållas ansvariga eller ha ansvarsskyldighet för någon underlåtenhet att agera, eller försenat agerande av någon av våra skyldigheter enligt Avtal, som orsakas av händelser som sker utanför vår kontroll.

> Back to top

Allmän information

Du får inte överföra eller överlåta någon eller alla av dina rättigheter eller skyldigheter enligt något Avtal.
Alla meddelanden från dig till oss måste ske skriftligen till den adress som anges i slutet av dessa Villkor. Vi kan eventuellt kontakta dig via den e-postadress eller postadress som du uppger till oss vid beställningen.
Om vi misslyckas med att genomdriva någon av våra rättigheter, betyder det inte att det leder till upphävandet av den rätten.
Om någon bestämmelse i dessa Villkor visar sig vara omöjlig att upprätthålla, skall övriga bestämmelser inte påverkas.
Dessa Villkor får inte ändras, förutom med vårt uttryckliga skriftliga medgivande.
TDessa Villkor skall regleras av engelsk lag och du samtycker till att alla tvister mellan oss angående dem eller något Avtal endast kommer att behandlas av engelska domstolar.

> Back to top

Kontakta oss

Skicka eventuella frågor via e-post till customerservice@pulse-uk.co.uk, per telefon (+44) 800 525 089 kl. 09.00-17.00, måndag till fredag (utom helgdagar) eller skriv till oss på:

Jarden Consumer Solutions (Europe) Limited
Vine Mill
Middleton Road
Royton
OL2 5LN
ENGLAND 

> Back to top